Allmänna villkor

Allmänna villkor

Tack för att du visar intresse för våra produkter!
Nedan finner du de villkor som gäller för ditt köp och vilka rättigheter du har. Har du frågor kontakta oss. Vi hoppas att du blir nöjd med ditt köp!
Om du har frågor kontakta oss. info@thefly.se

Vår returpolicy kortfattat
Du har 14 dagar på dig att returnera en order efter att du tagit emot den.
Om du ändrar dig, eller om produkten du mottagit inte lever upp till dina förväntningar, kontakta oss innan du returnerar varan.
Du står för returkostnaden om inget annat överenskommits med oss.
Observera att undantag kan gälla för specialtillverkade varor, hygienprodukter och andra varor.

Instruktioner för att returnera varor
Om du vill returnera en vara, mejla oss, info@thefly.se, med ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor returneringen gäller.
Du ansvarar för eventuell skada som orsakas på varorna under frakten. Därför rekommenderar vi starkt att du skickar produkterna väl förpackade, i gott skick och i sin ursprungliga förpackning.
Skicka oss gärna ett spårningsnummer för returneringen om du kan.
Om en returnerad vara fraktas internationellt, märk paketet med ”RETURNED GOODS” för att undvika tullavgifter. Vi ansvarar inte för eventuella tullavgifter på försändelsen.
Om inget annat överenskommits kommer återbetalningen ske genom samma betalningssätt som du först gjorde köpet med.
Om produkten eller förpackningen är använd eller skadad förbehåller vi oss rätten att dra av värdeminskningen från återbetalningssumman.

Allmänna villkor
Dessa allmänna villkor gäller när du lägger en order från www.thefly.se
Genom att acceptera de Allmänna villkoren bekräftar du att du är minst 18 år gammal eller att du har din förmyndares tillstånd och att du uppfyller de Allmänna villkoren. Du bekräftar även att du har läst informationen om hantering av personuppgifter och cookies och godkänner användningen av sådan data i enlighet med vår integritetspolicy.
Vi säljer våra produkter till flera länder och jurisdiktioner och dessa Allmänna villkor är framtagna för att vara globala. Beroende på var du bor kan dock tvingande lagstiftning gälla. Vi respekterar tillämpbara lagar och inget i dessa Allmänna villkor ska uppfattas som en begränsning av dina lagstadgade rättigheter, om sådana lagar ger dig större rättigheter än vad som anges här.

Ordrar m.m.
När du tar emot en orderbekräftelse från oss betyder det att din order har accepterats och att du ingår ett köpavtal. Vi rekommenderar dig att spara orderbekräftelsen för eventuell framtida kontakt med oss. Vi kan neka en order av olika anledningar, exempelvis om du lämnar felaktiga personuppgifter och/eller har skulder sedan tidigare.
Du kan ångra din order till dess att vi har bekräftat den. Vi kommer sedan att återbetala eventuella utgifter som du, ditt konto- eller kreditkortsföretag har utfärdat för ordern.
Vi kan annullera en order om de beställda produkterna är slutsålda. Vi kommer då att återbetala eventuella utgifter men också föreslå likvärdiga produkter.
Beställda produkter förblir vår egendom till dess vi har mottagit fullständig betalning i de fall överenskommelse gjorts om betalning via faktura.

Kundinformation m.m.
Du ansvarar för att de personuppgifter du lämnar till oss är korrekta och fullständiga.
Du ansvarar för alla köp som görs med dina inloggningsuppgifter. Se till att du håller dina inloggningsuppgifter hemliga och att ingen annan kommer åt dem utan ditt tillstånd. Meddela oss om du misstänker att någon har fått tag på dina inloggningsuppgifter utan ditt tillstånd.

Priser, avgifter m.m.
De priser som finns angivna gäller för ordrar som har lagts på Webbplatsen. Alla priser gäller den valuta som anges på webbplatsen och innefattar moms. Om inget annat anges på Webbplatsen ingår inte betalnings- eller fraktkostnader och dessa redovisas separat. Tänk på att lokala avgifter så som valutaväxlingsavgifter, kredit- eller kontokortsavgifter, moms, tullavgifter m.m. kan tillkomma beroende på var du bor och din lokala lagstiftning. Du ansvarar för sådana avgifter och kan inte få dem betalda av oss.

Specialerbjudanden
Vid vissa tillfällen kan vi, för vissa produkter, erbjuda bättre villkor än de som anges i de Allmänna villkoren, exempelvis vad gäller förlängd ångerrätt eller kostnadsfria returer. Sådana bättre villkor gäller endast under en begränsad tid, till dess att de specifika produkterna sålt slut, och kan annulleras av oss när som helst, och i så fall gäller dessa Allmänna villkor utan ändringar.

Frakt och leverans
Produkter som finns i lager levereras vanligtvis inom det antal arbetsdagar som visas på Webbplatsen. Den uppskattade leveranstiden för en order anges i orderbekräftelsen. Vid händelse av förseningar informerar vi dig och fortsätter att övervaka ordern. Du kan annullera ordern om leveransen försenas i mer än 30 dagar och förseningen inte har uppstått på grund av dig.
Beroende på fraktmetoden kan du behöva hämta ordern från ett specifikt utlämningsställe. Du måste göra det inom tiden som anges på leveransavin. Om du inte hämtar ordern i tid kan en förseningsavgift tas ut från dig och ordern kan skickas tillbaka till oss på din bekostnad. Vi kan även annullera ordern om du inte hämtar den i tid.

Ångerrätt
Du har rätt att ångra din order genom att meddela oss, inom 14 dagar från det att du tog emot dina produkter, och anger ditt namn, din adress och e-postadress, ditt ordernummer och en lista över de produkter som omfattas.
Därefter måste du omedelbart returnera produkterna till oss på egen bekostnad. Du ansvarar för skicket på produkterna under leveransen tillbaka till oss, därför rekommenderar vi dig att skicka dem väl paketerade, i gott skick och i den ursprungliga förpackningen.
När du ångrar en order återbetalar vi det pris som du har betalat för produkterna du returnerar, inklusive fraktkostnader för standardleverans till dig. Du får alltså ingen återbetalning för extra utgifter om du valde expressleverans eller liknande.
Av den summa som återbetalas kan vi dock dra pengar för produkternas värdesnedsättning om sådan har uppstått på grund av din hantering .
Vidare ersätts bara fraktkostnader om de returnerade produkterna utgör en hel order, alltså återbetalas de inte om du bara returnerar delar av en order.
Vi genomför återbetalningen så fort som möjligt efter att vi har tagit emot de returnerade produkterna.
Återbetalningen betalas ut med samma betalningsmetod som du använde för att betala de returnerade produkterna om inget annat har avtalats.

Din ångerrätt gäller inte för…
– en tjänst som har utförts helt, om du när du lade din order godkände utförandet av tjänsten och fastslog att du inte skulle ha någon ångerrätt efter tjänstens utförande.
– varor eller en tjänst vars pris beror på svängningar i marknaden som vi inte kan kontrollera och vilka kan inträffa under perioden mellan det att du mottagit produkten vars köp du vill häva och tidpunkten då vi blivit meddelade att du vill häva köpet.
gäller varor som har tillverkats efter dina instruktioner eller som på annat vis är skräddarsydda till dig.
– varor som snabbt faller i värde eller har ett utgångsdatum.
– varor med brutet emballage som inte lämpar sig för retur på grund av t.ex hygienskäl.
– varor som, efter leveransen, av sin natur är sådana att de inte kan separeras från andra artiklar som de har blandats med.
– förseglade ljud- eller videoinspelningar eller förseglad datorprogramvara och förseglingen har brutits av dig.
– böcker, tidningar eller tidsskrifter och förseglingen har brutits av dig.
– digitalt innehåll som levereras på annat sätt än fysiska media.
– evenemang, projektledning, guide-uppdrag, kurser, catering, boende, transporter, uthyrning eller liknande aktiviteter om inte annat överenskommits vid beställning av tjänsten. Dock kan ångerrätt aldrig gälla efter att förberedande aktiviteter har inletts såsom planering, bokningar, inköp av material och förnödenheter, bokning av personal eller liknande.

Garanti och klagomål
Vissa av våra produkter kan omfattas av garantier. Orderbekräftelsen är ett garantibevis. Våra garantier omfattar endast tillverkningsfel och därmed inga fel som uppstått pga en olyckshändelse efter det att du har fått varan, vanvård, onormal användning, att du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningarna eller i samband med individuella ändringar av produkternas funktion eller utseende efter ombyggnad, uppgradering eller annan konfigurering.
Vi lämnar 6 månaders garanti på vissa av våra produkter för det som kallas ”ursprungliga fel”. Du kan ändå, inom 3 år efter det att du tagit emot produkterna, lämna klagomål på produkter som är defekta enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Dock måste du då kunna bevisa att felet fanns där från början. Du måste då skicka ett klagomål till oss med ditt namn, din adress och e-postadress, ditt ordernummer och en lista över de produkter som klagomålet omfattar. Du måste lämna in ditt klagomål så fort som möjligt efter att defekten har upptäckts.
En reklamerad produkt som omfattas av garantin kommer i första hand att repareras eller ersättas med en ny vara. I annat fall återbelalas produkten, eller delar av produkten, i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning och vi ansvarar för kostnader som uppstår i samband med att produkterna skickas tillbaka till oss. Det är vårt mål att utfärda sådana betalningar inom 30 dagar från det att vi mottagit klagomålet och fastställt att en återbetalning ska göras, men det kan ta längre tid beroende på produktens natur. Det är även vår strävan att följa de riktlinjer för defekta produkter som fastställts av relevanta nationella konsumentskyddsmyndigheter. Återbetalningen betalas ut med samma betalningsmetod som du använde för att betala de defekta produkterna om inget annat har avtalats.

Ansvarsbegränsning
Vårt ansvar är begränsat till direkta skador och under inga omständigheter ska vi hållas ansvariga för indirekta skador, så som inkomstbortfall eller dylikt.

Intellektuella egendomsrättigheter
Webbplatsen och allt dess innehåll ägs av oss och skyddas av intellektuell egendoms- och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från oss.

Friskrivning
Vi reserverar oss för fel i bild och typografi på Webbplatsen, så som fel i produktbeskrivningar, tekniska angivelser, felaktiga priser eller inkorrekt information gällande en produkts lagerstatus. Vi har rätten av korrigera uppenbara fel och kan när som helst ändra eller uppdatera information på Webbplatsen.
Bilder på Webbplatsen är endast illustrativa och är ingen garanterad representation av det exakta antalet produkter du får om du beställer, inte heller att utseende, färgnyans, funktion eller ursprung för produkten stämmer.

Ändringar
Vi kan ändra dessa Allmänna villkor när som helst. Vi applicerar sedan de ändrade Allmänna villkoren på Webbplatsen och de träder i kraft när du accepterar dem (i samband med att du lägger en ny order via Webbplatsen eller när du besöker Webbplatsen).

Lagval och tvistlösning
Vid händelse av tvist eftersträvar vi att följa beslut från relevanta nationella konsumentskyddsmyndigheter.
Tvister gällande tolkning eller tillämpning av dessa Allmänna villkor ska styras och tolkas i enlighet med den lagstiftning som gäller i det land eller den delstat som vi bedriver våra affärer ifrån.

 

Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Vill du läsa mer om distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) kan du klicka på länken nedan för mer information

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200559-om-distansavtal-och-avtal-utanfor_sfs-2005-59

 

Det var allt! Vi hoppas att du är nöjd med ditt köp! Dessa villkor upprättades av The Fly den 2016-07-21